U.S. Gov’t Elevates Travel Advisory to Israel: ‘Do Not Travel’ to Gaza